Carreer – IK

?? Kodu: 99TG – Temizlik Görevlisi Yer: ?i?li – Istanbul – Türkiye

  • Ev Sahiplerimizin E?yal? veya E?yas?z Dairelerini Temizleyecek Temizlik Görevlileri ar?yoruz.
  • Günlük, Yar? Zamanl? veya Sezonluk olabilir.
  • Düzenli, Temiz, Tecrübeli, Hedef Odakl?, Motive çal??ma arkada?lar? ar?yoruz.
  • Ba?vurular?n?z? email ile yapabilirsiniz: info@furnishedflats.info

Job Code: 98CL – Cleaning Lady Job in ?i?li – Istanbul – TURKEY

  • We are seeking Cleaning Ladies for cleaning the furnished and unfurnished apartments of our home owners.
  • Daily, Part time or seasonal time schedules are also accepted.
  • We need experienced, tidy, neat presentable, motivated and goal oriented cleaning personnel.
  • You need to speak at least one of these languages: Türkçe, English, German, Italian or Spanish
  • Please send your CV and cover letter to: info@furnishedflats.info